Tworzenie Obrazu Z Wlasna Wersja Dystrybucji

Strona główna>Dokumentacja użytkowa cdlinux.pl> Tworzenie obrazu z własną wersją dystrybucji


W sytuacji, gdy cdlinux.pl zainstalowano na dysku twardym, a następnie jego zawartość została zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb użytkownika można przystąpić do tworzenia obrazu płyty CD.

Programem służącym do tworzenia obrazu iso płyty CD jest cdlcenter-isomaker. Aby go uruchomić należy najpierw uruchomić program cdlcenter w konsoli lub kliknąć na ikonę na pulpicie. W programie tym należy z menu wybrać szóstą pozycję: Tworzenie własnej płyty cdlinux.pl. Spowoduje to ukazanie się następującego ostrzeżenia:

GrafikaIso-01.png

W przypadku wyrażenia chęci do kontynuacji użytkownik otrzyma kolejną informację:

GrafikaIso-02.png

W przypadku braku informacji o dostępnym miejscu na dysku twardym należy postąpić według wyżej podanego opisu. W trybie graficznym można tego dokonać uruchamiając z menu systemu Terminal. W trybie tekstowym należy przejść na kolejny terminal za pomocą skrótu klawiszowego Alt strzałka_w_prawo, następnie zalogować się po raz kolejny do systemu. Aby powrócić na poprzednią konsolę należy użyć skrótu klawiszowego Alt strzałka_w_lewo.

Ponieważ wielkość pliku wynikowego jest bardzo trudna do oszacowania użytkownik musi sam metodą "prób i błędów" stwierdzić czy posiada wystarczającą ilość wolnego miejsca i czy plik zmieści się na płycie. Trudność ta wynika z tego, że dane na płycie CD są skompresowane, a stopień kompresji zależy od tego jakiego typu są pakowane pliki i ich ilości. Dla przykładu bardzo duża liczba plików tekstowych zostanie znacznie lepiej skompresowana niż pojedynczy plik graficzny (np. jpeg) o takiej samej zajętości przestrzeni dyskowej.

Kolejnym etapem jest wybór miejsca i nazwy pliku wynikowego, czyli obrazu płyty CD. Obraz można stworzyć w dowolnym katalogu na dysku. Jedynym warunkiem koniecznym, który musi zostać spełnionym to wystarczająca ilość dostępnego miejsca na dysku. Może to być katalog główny, domowy, lub na dowolnej dodatkowo zamontowanej partycji.

W kolejnym kroku pokaże się okno wyświetlające informacje o aktualnie wykonywanym zadaniu. Gdy operacja zostanie zakończona okno programu powinno wyglądać tak:

GrafikaIso-04.png

Po naciśnięciu przycisku "Dalej" program wyświetli informację o tym gdzie został utworzony plik oraz jaka jest jego objętość. Jeśli komputer wyposażony jest w nagrywarkę płyt CD, program potrafi ją wykryć w systemie i od razu wypalić obraz na płycie. W przypadku kontynuacji, gdy komputer nie posiada urządzenia do wypalania płyt lub gdy nie zostanie ono poprawnie wykryte zostanie wyświetlony mówiący o tym komunikat i program zakończy działanie.
W przeciwnym razie program poprosi o podanie prędkości z jaką ma być wypalana płyta oraz o włożenie jej do napędu. Następnie rozpocznie proces wypalania. Gdy skończy płyta zostanie wysunięta z napędu można nacisnąć przycisk "Dalej" i program zakończy działanie.
Na utworzonej w ten sposób płycie znajduje się w pełni funkcjonalna modyfikacja dystrybucji cdlinux.pl. Zawarte w niej oprogramowanie i konfiguracja są wybrane przez użytkownika i dopasowane dla jego potrzeb.

Autor:

Maciej Kosmulski (Barnim)

Zobacz też:

Dokumentacja

http://cdlinux.pl- Strona główna dystrybucji cdlinux.pl


Strona główna>Dokumentacja użytkowa cdlinux.pl> Tworzenie obrazu z własną wersją dystrybucji

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License