Instrukcja Do Instalatora

Przed przystąpieniem do instalacji dystrybucji cdlinux.pl na dysk twardy konieczne jest uruchomienie systemu z płyty CD i zalogowanie się do systemu. W chwili obecnej zalecana jest instalacja w trybie graficznym.

Program instalatora można uruchomić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to uruchomienie komendy cdlinux-hdinstall.ui w graficznym terminalu konsoli. Drugim sposobem jest kliknięcie na ikonę pulpitu nazwaną cdlcenter oraz wybranie w ukazanym menu pozycji "Instalacja na dysku twardym", jak na rysunku:

GrafikaInstalacja_01.png

Po uruchomieniu komendy cdlcenter-hdinstall.ui na ekranie pokaże sie ostrzeżenie o tym, że system jest w fazie rozwojowej i że jego twórcy nie odpowiadają za szkody spowodowane jego użyciem oraz pytanie o potwierdzenie chęci kontynuacji procesu instalacji.

center

W przypadku wybrania opcji "Nie" skrypt informuje o wyborze, a następnie kończy działanie. W przypadku wybrania opcji "Tak" instalator kontynuuje prace pytając o nazwę dysku na którym ma zostać utworzona partycja dla systemu.

center

W systemach linuksowych nazwy dysków rozpoczynają się od liter hd. Kolejna litera oznacza kolejność w postaci alfabetycznej w jakiej dyski są podłączone do kontrolera w komputerze. Dysk podłączony do złącza IDE oznaczony w komputerze jako master na pierwszym kontrolerze nazwany jest jako hda, natomiast slave jako hdb. Odpowiednio master i slave na drugim kontrolerze nazwane są: hdc i hdd. Dla dysków SATA odpowiednie oznaczenia to sda, sdb, sdc… Należy w tym miejscu podać odpowiednią nazwę dysku na którym użytkownik chce zainstalować system.

Po dokonaniu tego wyboru uruchamiany jest program cfdisk w którym należy utworzyć odpowiednie partycje.

center

Przykładowo dla porównania z nazewnictwem używanym w DOS'ie partycja hda1 była by nazwana "C:". Należy używać tego programu ze szczególną uwagą i ostrożnością. Od użytkownika zależy jak chce podzielić dysk na partycje, szczególnie, gdy na dysku twardym są już zainstalowane inne systemy operacyjne (Linux lub MS Windows). Dla komfortowej pracy system cdlinux.pl potrzebuje minimalnie 2 GB przestrzeni dyskowej. Opcjonalnie można utworzyć partycję przeznaczoną dla systemowego pliku wymiany zwaną Linux swap. Jej rozmiar zalecany jest jako dwukrotna ilość pamięci RAM, lecz większy niż 500 MB nie jest konieczny. Aby dokonane zmiany zostały zatwierdzone należy na koniec uruchomić przycisk "Write" i wpisać "yes". Następnie należy wyjść z programu poleceniem "Quit".

Kolejnym etapem instalacji jest wybór poprzednio utworzonej partycji.

center

Następnie należy potwierdzić chęć stworzenia systemu plików. Pamiętaj, że spowoduje to usunięcie zawartości partycji.
center

Następnie należy wybrać czy chce się zainstalować program GRUB. Jest to program odpowiedzialny za uruchamianie systemów operacyjnych zainstalowanych na komputerze.

center

Program GRUB zostanie zainstalowany w pierwszym sektorze dysku twardego- MBR. Należy wybrać na którym dysku ma zostać zainstalowany.

center

Ostatnim interaktywnym etapem instalatora jest zapytanie o potwierdzenie chęci kontynuacji instalacji.

center

W dalszych etapach skrypt wykonuje zaplanowane powyżej zadania. Tworzy na wybranej partycji odpowiedni system plików, kopiuje system z płyty CD oraz z pamięci RAM na twardy dysk oraz dokonuje niezbędnej konfiguracji.

center

Po zakończeniu kopiowania plików pojawi się pytanie, czy wyszukać inne systemy operacyjne i dodać je do menu startowego programu GRUB. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie np. zainstalowanego wcześniej systemu Windows.

center

Można wyświetlić stworzone menu startowe i dokonać w nim niezbędnych zmian.

center

Możesz teraz ponownie uruchomić komputer. Aby system został uruchomiony z dysku twardego należy wcześniej wyjąć płytę CD z napędu. Na ekranie powinno się pojawić menu z dostępnymi systemami. Pozycja cdlinux reprezentuje zainstalowany przez użytkownika system cdlinux.pl.

center

center

Autorzy:

Maciej Kosmulski (Barnim)

Daniel Jasiński (Demik)

Michał Wróbel09:44, 1 cze 2006 (CEST)

P.S.

UWAGA: Od zniknięcia okna z informacją o kopiowaniu plików do wyświetlenia okna z zapytaniem o wyszukiwanie innych systemów może minąć pewien okres czasu- nie oznacza to jednak przerwania działania instalatora. Potwierdzeniem wykonania całości jego pracy jest wyświetlenie ostatniego okna z zachętą do ponownego uruchomienia komputera (i wyjęcia płyty! :-) ).

Zobacz też:

Dokumentacja

http://cdlinux.pl- Strona główna dystrybucji cdlinux.pl

——
Strona główna>Dokumentacja użytkowa cdlinux.pl> Instrukcja do Instalatora

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License