Instalowanie Dodatkowego Oprogramowania

Strona główna>Dokumentacja użytkowa cdlinux.pl> Instalowanie dodatkowego oprogramowania


Zarządzanie pakietami przy użyciu APT

Podstawową czynnością, którą powinno sie wykonać po zainstalowaniu systemu na dysku twardym jest uaktualnienie oprogramowania w systemie. Ponieważ cdlinux.pl oparty jest na wersji "testowej" Debiana najnowsze wersje oprogramowania dostępne są tylko poprzez Internet. Najprostszym i za razem bardzo dobrym narzędziem do instalacji, uaktualniania i usuwania pakietów jest konsolowe polecenie apt-get. Za pomocą tego polecenia z różnymi parametrami można w prosty sposób zarządzać oprogramowaniem w syst//emie. Pierwszą komendą, którą należy wykonać jest uaktualnienie bazy o dostępnych pakietach.

# apt-get update

W katalogu /etc/apt/ znajduje się plik sources.list. W jego wnętrzu znajdują się informacje z których adresów program apt-get ma pobrać bazy danych o aktualnie dostępnych pakietach. Po wykonaniu wyżej wymienionej komendy system pobiera potrzebne mu informacje i aktualizuje swoją bazę danych. Następne polecenie spowoduje zaktualizowanie dystrybucji do najnowszego oprogramowania.Jednak gdy nie wiemy co robimy może dojść do USZKODZENIA! systemu. Aby mieć pewność, że nic się nie stanie, początkującym użytkownikom radzę aktualizować tylko te pakiety, które znamy i wiemy do czego służą.
# apt-get dist-upgrade

System dokona sprawdzenia, które z zainstalowanych pakietów mają dostępne swoje nowsze wersje, ściągnie je i dokona aktualizacji automatycznie. W przypadku, gdy użytkownik poszukuje danego pakietu, lub chce sprawdzić czy jest on dostępny do ściągnięcia może sie posłużyć następującą komendą.
# apt-cache search poszukiwany_pakiet | less

Dodana na końcu komenda less pozwoli na przeglądanie wielostronicowego wyniku poszukiwań. Poszukiwanie w wyświetlonym tekście danego słowa można dokonać za pomocą komendy uruchamianej klawiszem "/"- klawisz "n" spowoduje znalezienie następnego wyniku. Wyjście z programu less jest możliwe po naciśnięciu klawisza "q". Aby uzyskać dokładniejszy opis na temat danego pakietu należy u//żyć następującej komendy.
# apt-cache show nazwa_pakietu

Do zainstalowania wybranego pakietu lub zestawu pakietów służy następujące polecenie.
# apt-get install nazwa_pakietu1 nazwa_pakietu2

Program apt-get automatycznie sprawdzi zależności wybranych pakietów od innych, których brakuje w systemie i zaproponuje ich dodanie. Następnie pakiety zostaną ściągnięte na dysk i automatycznie zainstalowane i wstępnie skonfigurowane. Aby zobaczyć, które pakiety są zainstalowane w systemie należy posłużyć się następującą komendą.
# dpkg -l | less

Zostanie wyświetlona długa lista zawierająca nazwy pakietów, ich wersje i krótki opis. Jest to szczególnie przydatne, gdy użytkownik chce usunąć jakąś aplikacje z systemu, ale nie zna dokładnej nazwy pakietu. Do usuwania danego pakietu lub zestawu pakietów z systemu służy poniższe polecenie.
# apt-get remove --purge nazwa_pakietu1 nazwa_pakietu2

Należy używać tej komendy z bardzo dużą uwagą i czytać wszystkie komunikaty, ponieważ program apt-get sprawdza, które z zainstalowanych w systemie pakietów zależą od tych które mają zostać usunięte i automatycznie dodaje je do listy usuwanych. W celu utworzenia spersonalizowanej dystrybucji cdlinux.pl poza zaktualizowaniem systemu do najnowszych wersji oprogramowania użytkownik może dopasować go do swoich potrzeb. Zmiana wyglądu graficznego menadżera okien, wpisanie swoich danych do klientów pocztowych lub komunikatorów internetowych to jedne z wielu przykładów jakie mogą się okazać bardzo przydatne.

Autorzy:
Maciej Kosmulski (Barnim)
Daniel Jasiński (Demik)

Zarządzanie pakietami przy użyciu Synaptica

Synaptic to menedżer pakietów, będący graficzną nakładką na APT. Sposób jego użycia opisuje prezentacjaSynaptic- zarządzanie pakietami

Instalacja pakietów Debiana spoza repozytoriów

Nie wszystkie programy dostępne w formie pakietów Debiana (*.deb) znajdują się w systemowych repozytoriach. Należy wówczas albo znaną lokalizację pakietów dodać do listy repozytoriów sprawdzanych przez APT (jak np. Kadu), albo pobrać pakiet udostępniany przez producenta i samodzielnie go zainstalować (jak np. Opera). Instalację taką przeprowadza się przy użyciu dpkg- programu służącego do wykonywania podstawowych działań na pakietach Debiana i sprowadza się ona zazwyczaj do wydania jednego polecenia w terminalu. Typowy proces instalacji przebiega następująco:

1. Pobieramy pakiet i zapisujemy go w określonym katalogu- najwygodniej o możliwie krótkiej ścieżce, czyli np. specjalnym katalogu utworzonym w tym celu w katalogu głównym użytkownika (zakładając, że działamy jako administrator, ścieżka do niego mogłaby wyglądać np. tak: /root/pakiety, jeśli instalujemy z konta zwykłego użytkownika, należy pamiętać o nabyciu na tę okoliczność uprawnień administratora poleceniem sudo).

2. Uruchamiamy terminal i poleceniem cd przechodzimy do katalogu, w którym umieszczony jest pakiet instalacyjny (w powyższym przykładzie komenda będzie miała postać cd ~/pakiety).

3. Wywołujemy program dpkg z poleceniem instalowania wskazanego pakietu: dpkg- i nazwa_pakietu.deb- po zakończeniu konfiguracji program pojawi się w głównym menu (odpowiadającym menu "start/programy" windowsa).

Nazwy pakietów są zazwyczaj długie i warto je skopiować do terminala zamiast przepisywać- najwygodniej w tym celu: Otworzyć w oknie katalog z instalowanym pakietem oraz drugie okno terminala. Po wpisaniu w terminalu komendy dpkgprawoklikiemna pliku pakietu w oknie z zawartością wybranego katalogu wywołać menu roxa i wybrać "zmień nazwę". Zaznaczyć całą nazwę pakietu (nazwa "do zmiany" będzie już podświetlona, ale bez rozszerzenia- najprościej użyć kombinacji klawiszy Shift End). Na zaznaczonej nazwie jeszcze raz kliknąć prawym i wybrać "Skopiuj". Kliknąć na końcu rozpoczętego wiersza polecenia w terminalu (upewnić się, że po -i jest spacja) i wkleić zawartość schowka (patrz: FAQ>[[Faq#Jak_skopiowa.C4.87_tekst_w.2Fdo_terminala.3F|Jak skopiowac tekst w/do terminala]]).

Instalacja pakietów przygotowanych dla innych dystrybucji

RPM

Najpierw należy przerobić pakiet na "debianowy" przy pomocy programu Alien (w wersji 1.0 domyślnie zainstalowany, w starszych należy go zainstalować z repozytoriów Debiana). Instalacja polega na przejściu w konsoli do katalogu z pobranym pakietem rpm i wydanie polecenia alien nazwa_pakietu.rpm, co spowoduje stworzenie odpowiadającego mu pakietu deb, z którym dalej postępujemy według instrukcji jak wyżej.

Zobacz też:

FAQ


http://cdlinux.pl- Strona główna dystrybucji cdlinux.pl


Strona główna>Dokumentacja użytkowa cdlinux.pl> Instalowanie dodatkowego oprogramowania

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License